Prawa Rodzicielskie (Order of Custody)

 

Opieka prawna nad dzieckiem (prawa rozdzicielskie) stanowią odpowiedzialność za opiekę, nadzór i utrzymanie dziecka, przyznawane jednemu lub obojgu rodzicom (lub innej osobie trzeciej) w przypadku ich separacji lub rozwodu. Rodzic, dziadkowie lub osoba trzecia, która jest mocno związana emocjonalnie z dzieckiem może złożyć wniosek w Sądzie Rodzinnym o przyznanie praw rodzicielskich nad dzieckiem.Każdemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, o ile decyzją sądu nie jest ograniczona, zawieszona czy odebrana.

 

Prawo do Odwiedzin (Order of Visitation)

 

Rodzic starający się o odwiedziny z dzieckiem może złożyć wniosek w Sądzie Rodzinnym przeciwko osobie, która posiada prawo do opieki nad dzieckiem. Sprawy o opiekę prawną i prawo do odwiedzin często są rozpatrywane razem na tej samej rozprawie, ale wniosek o prawo do odwiedzin może być również złożony oddzielnnie. Inni członkowie rodziny, np. dziadkowie lub rodzeństwo, mogą również złożyć wniosek o prawo do odwiedzin.

 

Alimenty (Child Support)

 

Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie, jakie rodzice są zobligowani zapewniać dziecku, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Środki takie muszą dać dziecku możliwość utrzymania, a dotyczy to zapewnienia mu wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, wykształcenia, a także środków higieny osobistej, środków zaspokajających potrzeby kulturowe, wypoczynek i rozrywkę.

 

W skład alimentów wchodzą:

- wpłaty gotówkowe (ustalane na podstawie dochodów rodziców)

- ubezpieczenie medyczne

- opłaty za opiekę nad dzieckiem

- dodatkowe koszty medyczne nie pokryte przez ubezpieczenie medyczne

 

O alimenty na dziecko może się ubiegać osoba posiadająca prawa rodzicielskie nad dzieckiem. Oprócz przyznanych alimentow Sąd może zarządzić i spłatę okresu od momentu urodzenia dziecka

 

Kwota alimentów jest ustalana przez Sąd na podstawie procentowego potrącenia od wykazywanych zarobków oraz liczby dzieci:

 

 

  • 17% jedno dziecka

  • 25% dwujka dzieci

  • 29% trójka dzieci

  • 31% czwórka dzieci

  • Przynajmniej 35% za pięcioro lub wiecej dzieci

Aby upewnić się, że kwota alimentów nie czyni płacącego poszkodowanym, sąd korzysta ze standardowych wytycznych ustalając

 

Przemoc w rodzinie (Order of Protection)

 

Nakaz ochrony (Order of Protection) jest to dokument wydany przez sąd, który zabrania jednostce możliwości angażowania się w pewne zachowania. Na przykład, nakaz ochrony może zabronić osobie z konieczności kontaktu z ofiarą. Oznacza to, że osoba nie może iść do domu ofiary, miejsca pracy lub szkoły, lub kontaktować się z ofiarą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości tekstowych lub innych środków elektronicznych.

 

Nakaz ochrony może również wymagać od osoby zakaz atakowania, grożenia, dręczenia czy straszenia ofiary.Nakaz ochrony w Sądzie Rodzinnym można uzyskać przeciwko następującym osobom:

 

- obecny lub były współmalżonek

- biologiczny rodzic wspólnego dziecka

- jakikolwiek członek rodziny

- ktokolwiek z kim jesteś lub byłeś w intymnym lub emocjonalnym zwiazku

 

W Sądzie Kryminalnym natomiast można uzyskać Nakaz Ochrony przeciwko jakiejkolwiek osobie na podstawie złożenia skargi o zastraszanie, pobicie lub spowodowanie innych uszczerbków na zdrowiu fizycznym, psychicznym czy emocjonalnym.

PRAWO RODZINNE: